Név: Dr. Laáb Ágnes születési év: 1954
végzettség és szakképzettség, az oklevél kiállítója, éve
  • végzettség: egyetem, 1980.
  • szakképzettség: okleveles szakközgazdász (szervezés-vezetés), 1983. adószakértő, 1990. könyvvizsgáló, 2000.
Jelenlegi munkahely(ek):
2017 – egyetemi docens ELTE Gazdálkodástudományi Intézet Pénzügy és Számviteli Tanszék

2017 – egyetemi docens (részidős) NJE Gazdaságtudományi Kar Intézet Pénzügy és Számviteli Tanszék

tudományos fokozat (a tudományág és a dátum megjelölésével) az Ftv. 149.§-a (5) bekezdésében foglaltak szerint: (PhD / CSc vagy DLA) (5 éven belül megszerzett PhD esetén az értekezés címe is!)

tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság: „dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); MTA tagság, (lev. vagy r. tag), egyéb címek

PhD (közgazdaságtudomány), 2005., Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, az értekezés címe: Út a vállalkozások felnőtté válásához

Csc (közgazdaságtudomány), 1995., Magyar Tudományos Akadémia

értekezés címe: Önmegvalósítási esélyek krízishelyzetben
Dr. Univ. (pénzügyek), 1990., Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem

 
Az eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő, oktatás idegen nyelven, külföldi intézményben stb.)
Kompetencia kontrolling (9 év)

Vezetői számvitel (27 év)

Számvitel (29 év)

Kontrolling (6 év)

Üzleti tervezés (14 év)

Vállalkozási ismeretek (8 év)

Gazdasági ismeretek (8 év)

Az eddigi szakmai (tudományos, kutatás-fejlesztési, alkotói, művészeti) gyakorlat és eredményei
2005-2017 egyetemi docens, számviteli szakcsoportvezető Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Üzleti Tudományok Intézet Pénzügyek Tanszék,

1994-2001 szakképzési programigazgató, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Vezetőképző Intézet

1994-2001 egyetemi docens, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Vezetőképző Intézet

1991-2001 egyetemi adjunktus Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Vezetőképző Intézet

1986-1990 tudományos főmunkatárs, Ipargazdasági Intézet

1983-1986 számvitel főosztályvezető, Hungária Műanyagfeldolgozó Vállalat

1980-1983 pénzügyi osztályvezető, Pest-megyei Pincegazdaság

Az oktatott tárgy/tárgyak és az oktató szakmai/kutatási tevékenysége kapcsolatának bemutatása:

a) az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága a szakterületen (a legfontosabb publikációk vagy alkotások (max. 5) felsorolása)

b) az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás felsorolása – amennyiben azok az a) pontban megadottaktól különböznek

Mindkét lista szabályszerű bibliográfiai adatokkal: szerző(k), cím, a megjelenés helye/ könyv kiadója, éve, terjedelme

 

Kompetencia kontrolling, vezetői számvitel, pénzügyi számvitel

2017:
Laáb Ágnes Szerk.: Bárány Mónika: Szerk.: Peller Brigitta: Döntéstámogató számvitel ismeretek érthetően, szórakoztatóan Budapest: CompLex Wolters Kluwer, 418 p.

2016:
Laáb Ágnes Szerk.: Bárány Mónika, Szerk.: Karai Éva, Szerk.: Kispál Katalin, Szerk.: Peller Brigitta: Számviteli ismeretek érthetően szórakoztatóan, Budapest: CompLex Wolters Kluwer, 313 p.

2014:
Bárány Mónika, Laáb Ágnes: A vezetői számvitel hozzájárulása az erőforrásgazdálkodáshoz, SZÁMVITELI TANÁCSADÓ 6: (04) pp. 36-40.

2013:
Laáb Ágnes: Merre tovább, kontrolling?, SZÁMVITELI TANÁCSADÓ 5: (12) pp. 32-36

2011:

Laáb Ágnes, Varsányi Judit, Bárány Mónika, Bőgel György, Szűcs Roland Szerk.: Pálkovács Attila: Döntéstámogató vezetői számvitel, Budapest: Complex Kiadó Kft., 383 p. (Döntéstámogató vezetői számvitel) Elméleti és módszertani irányok

2010:

Laáb Ágnes Szerk.: Leiszter Attila: Kompetenciaga(rá)zdálkodás, Budapest: Typotex Kiadó, 194 p. (Baccalaureus Scientiae Tankönyvek) I., Mennyi élet van éveidben?

Laáb Ágnes: How can corporate competence be measured?, PERIODICA POLYTECHNICA-SOCIAL AND MANAGEMENT SCIENCES 18: (1) pp. 39-49.

2006:

Laáb Á. Számviteli alapok – elmélet és módszertan Budapest, Typotex Kiadó, 2006. 248 p.Laáb Á.: „Általános menedzseri alapok – Pénzügyi számvitel modul” Internetprotokoll alapú távoktatási anyag, EDUWEB, Budapest, 2004

1998:

Laáb Ágnes: Pénzügyi számvitel menedzsereknek, 198 p., Kossuth Könyvkiadó, Budapest

1996:

Laáb Ágnes: Út a vállalkozások felnőtté válásához, 158 p., BKE, Budapest

Tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi szakmai kapcsolatok, elismerések
 2007 – tardosi Önkormányzat Stratégiai és Kulturális Tanácsadó Testületének
elnöke