Új könyvemben bemutatom, hogy a világjárvány berobbanása óta zajló permanens válságok hátterében valójában gazdasági-társadalmi korszakváltás zajlik és egy új világrend formálódik.

Miközben az egymásba torkolló válságok véget nem érő ciklonjának kellős közepén, elborítanak a bizonytalanság, az átláthatatlanság és a kétértelműség hullámai, minden egyes embernek van személyes lehetősége és felelőssége a jövő befolyásolására, még ha nem is egyenlő mértékben.

Az új világkorszak stratégiai erőforrása egyértelműen a VUCA és BANI kompetenciákkal rendelkező ember. Melyek ezek a stratégiai kompetenciák?

  • Vision, azaz látnoki készség, hogy felismerd a jövőbeli változásokat.
  • Understanding azaz megértés, amellyel válaszolni tudsz a bizonytalanságra.
  • Clarity, azaz tisztánlátás, hogy járható utat tudj vágni a bonyolultság közepette.
  • Agility, azaz gyors és rugalmas cselekvőkészség a ledermedés és csodavárás helyett, válaszlépésként a kétértelműségre.

Kép forrása: https://www.nulivo.com/items/360/vuca-world-powerpoint-ppt-template-diagrams

A BANI-világban ezek mellett mégszükség van

  • a törékenység miatt teherbírásra és ellenállásra,
  • a szorongás kivédéséhez empátiára és tudatosságra,
  • a nemlineáris hatások ellen kontextusra és alkalmazkodó-képességre,
  • az értelmetlenséggel szemben átláthatóságra és intuícióra.

Kép forrása: https://www.linkedin.com/pulse/leading-vuca-landscape-bani-times-solveig-beyza-evenstad-phd/?trk=public_post-content_share-article

Mindezek mellett talán a legfontosabb az etikus képzelőerő a fenntarthatóbb és elérhetőbb jövő vizionálásához. E képzelőerő segítségével lehet egyidejűleg elismerni a bizonytalanságot és a kockázatokat, valamint kezelni a komplexitást és sokszínűséget. Elfogadni az alázatot, a szerénységet és az elszámoltathatóságot, mert ez adhat reményt a felelős döntéshozatalra, ez biztosíthatja a holnapot az emberiség és a bolygónk számára.